Sfera BHP - kompleksowa obsługa w zakresie BHP, tel. 508 087 450

strona główna

o firmie

usługi

cennik

kontakt

Powierz zadania specjaliście

Pracodawco,Twoja odpowiedzialność za stan BHP w firmie, nie jest równoznaczna z realizacją przez Ciebie zadań służby BHP

O firmie

Usługi

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się
na outsourcing BHP (tzn. korzystanie z usług firm zewnętrznych) tym samym mogą realizować politykę swojej  firmy,
nie ryzykując przy tym zaniedbania obowiązków jakie na nich spoczywają

Nie pozwól by Twój pracownik tracił motywację do pracy w obawie przed najgorszymi skutkami.

 

Z uwagi na fakt stale rosnącej  popularności outsourcingu „SFERA BHP” zapewnia szeroko pojętą obsługę z zakresu BHP.

 

O tyle o ile w życiu codziennym człowiek skazany jest na własny sposób postrzegania zagrożeń, o tyle w miejscu pracy odpowiedzialność za stan BHP ponosi pracodawca
co reguluje Art. 94 ustęp 4. Kodeksu Pracy.

 

Częstym błędem jest zła interpretacja tego zapisu i  przeświadczenie,
że pracodawca może  samodzielnie pełnić rolę służby BHP
lub powierzyć jej zadania pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

 

Taka sytuacja może zaistnieć wyłącznie wtedy, gdy spełnienia się wymagania kwalifikacyjne określone w §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2005 r.
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Mając powyższe na uwadze zapamiętaj , że jako pracodawcy przysługuje Ci prawo
do powierzenia zadań służby BHP specjaliście spoza zakładu pracy ( art. 23711 §2 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie służby BHP).

Szczególnie ważnym aspektem życia jest bezpieczeństwo, według Maslowa  zajmuje ono II miejsce w hierarchii potrzeb człowieka.  Dlaczego więc miałoby być mniej istotne w pracy?

Specjalizujemy się w profesjonalnym doradztwie i kompleksowej realizacji zadań służby BHP w firmach na terenie województwa śląskiego. Ponadto prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP dla pracowników.

 

Skorzystaj z prawa jakie Ci przysługuje na podstawie art. 23711 §2 Kodeksu Pracy. Powierzenie zadań specjaliście BHP,
to odpowiedzialne i ekonomiczne rozwiązanie dla Ciebie i Twojej firmy. Skontaktuj się

 z nami już dziś, a gwarantujemy Ci zadowolenie i satysfakcję z naszych usług.

 

Poznaj korzyści

Zobacz nasze rozwiązania

Zaufaj profesjonalistom

Cennik

Kontakt

Nie ma identycznych przedsiębiorstw, dlatego dla każdego Klienta sporządza się indywidualną, relatywną do zleconych działań, struktury oraz profilu działalności firmy wycenę - dając możliwość negocjacji.

Zamieszczone cenniki są cennikami podstawowymi, mającymi charakter  informacyjny.

Wykaz usług  świadczonych w zakresie outsourcingu  BHP:

 

 • wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie BHP,
 • pomoc i doradztwo w zakresie bhp oraz prawnej i technicznej ochrony pracy,
 • sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa pracy w zakładzie,
 • opracowywanie instrukcji bhp, regulaminów pracy, procedur i innych zleconych,
 • opracowywanie analiz ryzyka zawodowego,
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, protokoły powypadkowe
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej, prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy,
 • sporządzanie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • dokonywanie oceny warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP,
 • przeprowadzanie analiz stanu BHP,
 • doradztwo w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży  roboczej
 • reprezentowanie obsługiwanej firmy przed organami kontrolnymi,
 • przekazywanie pracodawcy wniosków mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • pomoc i doradztwo w zakresie realizacji nakazów i zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Cennik podstawowy BHP

Cennik podstawowy usług p.poż.

150 zł / mc

 

 

40 zł

60

70 zł

80 zł

300 zł

100 zł

130 zł

od 30 zł

od 100 zł

od 170 zł

do uzgodnienia

 

150 zł

170 zł

od 250 zł

od 30 zł

od 150 zł

200 zł

 

150 zł

100 zł

do uzgodnienia

 

50 zł

 

70 zł

 

70 zł

od 300 zł

od 500 zł

od 30 zł

pd 50 zł

od 10 zł

do uzgodnienia

Opcje współpracy:

Zlecenie stałe

(zapewnia permanentny nadzór nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba BHP)

Zlecenie bieżące

(realizacja wybranych usług BHP
w ramach  jednorazowego zlecenia)

Dodatkowo w ofercie:

 

 • badania i pomiary czynników środowiska pracy
 • kursy pierwszej pomocy
 • szkolenia w formie samokształcenia kierowanego również w wersji anglojęzycznej
 • pełen zakres usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 

Pracodawco, sam decydujesz jaka forma współpracy jest najkorzystniejsza dla Twojej firmy!

 Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy
(współpraca oparta o umowę)

Prowadzenie szkoleń w zakresie BHP:

 • wstępne
 • okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
 • okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Pomoc i doradztwo w zakresie bhp oraz prawnej i technicznej ochrony pracy

Sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa pracy w zakładzie

Opracowanie podstawowych instrukcji BHP

Opracowanie instrukcji ramowych

Opracowanie procedur

Opracowanie innych zleconych do uzgodnienia

Ocena ryzyka zawodowego

 • stanowiska administracyjno-biurowe
 • stanowiska robotnicze

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, dokumentacja

Sporządzanie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia

Przeprowadzanie analiz stanu BHP

Reprezentowanie obsługiwanej firmy przed organami kontrolnymi

Pomoc i doradztwo w zakresie realizacji nakazów i zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Doradztwo w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej

Szkolenie przeciwpożarowe pracownika - zapoznanie z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalenie sposobu postępowania na wypadek pożaru

Szkolenie przeciwpożarowe pracodawcy - zapoznanie z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalenie sposobu postępowania na wypadek pożaru

Praktyczne szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników - szkolenie z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego dla osób odpowiedzialnych za działania ratownicze na terenie zakładu pracy

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Oznakowanie obiektu znakami bezpieczeństwa (do ceny należy doliczyć koszt znaków)

Wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy (do ceny należy doliczyć koszt gaśnic)

Okresowe przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego

Kompleksowa obsługa firmy przez specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej w ramach stałej umowy

 

Z uwagi na wygodę i szacunek dla czasu klienta, usługi świadczone są w siedzibie jego firmy.

Każde zlecenie traktowane jest w sposób indywidualny, dając możliwość negocjacji ceny.

Szkolenia odbywają się z wykorzystaniem dobrej jakości sprzętu multimedialnego,

dzięki czemu szkolenie staję się bardziej interesujące.

W przypadku większej ilości uczestników szkolenia, firma  SFERA BHP posiada do dyspozycji salę wykładową

 

508 087 450

44-210 Rybnik, Pod Lasem 45

Wysyłam...

The server encountered an error.

Wysłane. Dziękujemy!

© Sfera BHP| Design by The Main Exit